2
4
1
5
3
previous arrow
next arrow

Geriatrie fysiotherapie

De Geriatrische fysiotherapeut heeft een 3 jarige post HBO opleiding gevolgd. Het is een verbijzondering binnen de fysiotherapie. De kwaliteit is gewaarborgd doordat de geriatrische fysiotherapeut geregistreerd staat in het centraal kwaliteitsregister van de KNGF. De geriatrische fysiotherapeut houdt zich binnen de fysiotherapie bezig met kwetsbare ouderen, patiënten van een hoge biologische leeftijd. Ouderen met een complexe gezondheidsproblematiek. Het zijn ouderen die dreigen uit balans te raken ten aanzichte van de zelfredzaamheid, maatschappelijke vaardigheden, communicatie en autonomie. De fysiotherapeut is gericht op het dagelijks leven van deze ouderen en geeft de voorkeur aan functioneel oefenen al dan niet in de thuissituatie. Er bestaat een duidelijke relatie tussen het aantal chronische aandoeningen, de kwetsbaarheid van de ouderen en de beperkingen van de alledaagse vaardigheden. De kwetsbaarheid veroorzaakt door de biologische leeftijd en ziekten is een voorspeller van valrisico, beperkingen adl en de zorgbehoefte. Van de 80 plusser heeft 75 % 2 of meer chronische aandoeningen. Huisartsen kunnen bij de verwijzing van ouderen gebruikmaken van de criteriumlijst geriatrische fysiotherapie. Wanneer een patient aan 2 of 3 criteria voldoet is het zeer wenselijk de patient door te verwijzen naar een geriatrische fysiotherapeut. De zorg rondom de kwetsbare ouderen wordt kenmerkt door multidisciplinaire zorg, samenwerking en de huisarts die de regie voert.

Zoek naar praktijken in dit netwerk