2
4
1
5
3
previous arrow
next arrow

Orofaciaal therapie (kaakfysiotherapie)

Wat is Orofaciale fysiotherapie (Kaakfysiotherapie)

Orofaciale fysiotherapie richt zich op de behandeling van klachten van het ‘kauwstelsel’, Het kauwstelsel bestaat uit de kauwspieren, het kaakgewricht en het gebit. De medische term voor kaakproblemen is Temporo Mandibulaire Dysfunctie (TMD).
De meest voorkomende klachten zijn: pijn of vermoeidheid in de kauwspieren, het niet goed kunnen openen van de mond, pijn rond het kaakgewricht (vóór het oor), knappende of schurende geluiden in het gewricht bij openen en sluiten van de mond, overgevoelige of pijnlijke tanden, abnormale slijtage van tanden en kiezen. Maar ook hoofdpijn, oorpijn, nekpijn, oorsuizen en duizeligheid kunnen te maken hebben met stoornissen in het kauwstelsel.
Een orofaciaal-fysiotherapeut is specialist op het gebied van TMD en problemen die daarmee te maken hebben. Deze fysiotherapeut heeft een aanvullende opleiding gevolgd en is geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie.
De orofaciaal-fysiotherapeut is eveneens opgeleid om patiënten met een aangezicht- (facialis)verlamming te behandelen (Mimetherapie).
Belangrijke indicatiegebieden voor Orofaciale fysiotherapie zijn;
 • TMD (myogeen, arthrogeen en neurogeen)
 • Bruxisme
 • Orofaciale- en intraorale pijn, waaronder: (secundaire) hoofdpijn, (aspecifieke) aangezichtspijn, neuropathie in het hoofd-, halsgebied
 • Gevolgen van tinnitus en aspecifieke otalgieën
 • (Status na) hoofd-, halsoncologie
 • (Status na) hoofd-, halschirurgie en traumatologie
 • Vertigo, dysbalans en disequillibrum
 • Paresen/paralysen hoofd-, hals
 • Dyskinesieën en dystronieën
 • Cervicale functiestoornissen
 • Vormen van hypo-, hyperacusis
 • Slaapstoornissen

Zoek naar praktijken in dit netwerk